Reçine Ürünleri

 1. Noniyonik ve Anyonik Yüzey Aktif Maddeler
 2. Endüstriyel Emülgatörler
 3. Kumho ve LG Chem’den fenol
 4. Benzoil peroksit (BPO% 75)
 5. NPG
 6. Teksanol
 7. Bütil Akrilat Monomer (BAM)
 8. Metil Meta Akrilat (MMA) n
 9. Metha Akrilik Asit (MAA)
 10. 2-Etil Heksil Akrilat (2-EHA)
 11. VEOVA
 12. Akrilik asit
 13. Hidroksietil Metakrilat (HEMA)
 14. VİNİL Asetat Monomer (VAM)
 15. Maleik Anhidrit
 16. Fumarik asit
 17. İzoftalik Asit
 18. Gliserin
 19. Pentaeritritol
 20. TETA
 21. Benzoik asit
 22. 2-Etil Heksanoik Asit
 23. DBP, DIDP gibi plastikleştiriciler
 24. Akrilamid ve N-metilol akrilamid
 25. HHPA (Hekzahidroftalik anhidrit)
 26. 1,6-Heksan diol
 27. Adipik Asit
 28. Trimetilolpropan (TMP)
 29. Disiklopentadien (DCPD)